Zas nejake formality

Rubrika: Cestování | Autor:

17 Jul

Seznam chujovin,co je potreba dolozit, kdyz se chcete na nejakej ten patek vydat do Australie

 • vyplněný formulář 157 A
 • lékařská prohlídka ( zalepena a orazítkovana obalka doktorem),specialnim doktorem
 • poplatek za vízum je 280 EUR
 • platný cestovní pas, ve kterém musí být volná minimálně 1 dvoustrana
 • 1 pasová fotografie (+ 2 fotografie potřebné na lékařskou prohlídku)
 • potvrzení o přijetí do kurzu na Vámi zvolené škole
 • kopie maturitního vysvědčení, popř. také vysokoškolského diplomu či výučního listu a jiných certifikátů (státní zkoušky, Cambridge zkoušky…)
 • výpisy z bankovních účtů (za 1-2 měsíce zpětně k předpokládanému datu podání žádosti na ambasádu) jako důkaz o dostatečných peněžních finančních prostředcích. Doložte v originálech nebo kopiích s razítkem banky, že souhlasí s originálem. Každý žadatel o studijní vízum prokazuje finanční prostředky na dopravu+kapesné. Kapesné činí 12 000 AUD na roční pobyt, 6 000 AUD na půlroční pobyt. V případě, že máte rodinu, doložíte dalších 35% z těchto 12 000 AUD/rok na partnerku/partnera, 20% na první dítě společně s 8 000 AUD na školné, v případě, že je dítě školou povinné a 15% na každé další dítě + 8 000 AUD ročně na školné. Na letenku počítejte 1500 AUD (pokud máte 26 let a méně), jinak 2000 AUD. Prosíme POZOR — tyto finance musí být na výpisech nepřetržitě po celou dobu a nesmí ani na 1 den klesnout! Ambasáda neakceptuje dlouhodobé termínované účty, akcie, akciové fondy nebo nevypovězené stavební spoření. Doporučujeme s penězmi na účtech nemanipulovat do doby, než je vízum vystaveno.
 • evidence o pravidelných příjmech osob/y, která/ré doložila/ly výpisy, příp. jiné doložení zdrojů, ze kterých vznikly dokládané finanční prostředky. Doporučujeme přiložit speciální dopis s vysvětlením a podpisy osob, které pobyt financují.
 • výpis z rejstříku trestů dané země/mí pokud jste v minulých 10 letech pobývali v zahraničí nepřetržitě 1 rok a více a pokud žádáte o vízum delší než 1 rok..
 • výpis z rejstříku trestů ČR (SR) u kurzů v délce 1 rok a více.
 • průvodní dopis s udáním důvodů, proč chcete jet studovat do Austrálie a důvody proč chcete studovat daný typ kurzu.

Doporučuje se jeste doložit:

 • potvrzení o zaměstnání nebo potvrzení o studiu. Pokud jste zaměstnán/a je vhodné k žádosti přiložit kopii pracovní smlouvy a podpůrný dopis od zaměstnavatele vyjadřující souhlas s Vaší účastí na studijním pobytu a garantující zaměstnání po návratu z Austrálie. Pokud podnikáte, předložíte ofocený výpis z obchodního rejstříku či živnostenský/ké list/y, kopii přiznání daně z příjmu potvrzenou finančním úřadem a dopis osoby pověřené vést firmu po dobu Vaší nepřítomnosti.

Vložit komentář k článku

You must be logged in to post a comment.